De subsidieregeling NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk is bekendgemaakt. Doel van deze regeling is werkenden die dreigen hun baan te verliezen waar nodig te helpen in het behouden van werk of het vinden van vervangend werk.

Binnen de regeling zijn er vier subsidiabele activiteiten waarmee maatwerktrajecten kunnen worden vormgegeven, namelijk:

  • Ontwikkeladvies.
  • Begeleiding naar beroepen en sectoren waar kansen liggen.
  • Scholingsactiviteiten.
  • EVC-procedure.

Per deelnemer kan één traject worden aangeboden en dat traject kan bestaan uit één of meerdere van bovenstaande activiteiten waarbij alle combinaties van de vier activiteiten mogelijk zijn.

Subsidieaanvragen kunnen van 15 maart 2021 tot en met 26 april 2021 worden ingediend. Voor de regeling is een budget van € 70 miljoen beschikbaar.