De Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s bekendgemaakt. Voor 2021 is een budget van € 22 miljoen te verdelen.

Het doel van deze regeling is het stimuleren van de aanschaf van nieuwe emissieloze bedrijfsauto’s door ondernemingen en non-profitinstellingen, om de emissie van CO2 te reduceren.

Ondernemingen en non-profitinstellingen kunnen subsidie aanvragen voor de aanschaf van één of meerdere nieuwe emissieloze bedrijfsauto’s. Hiermee wordt bedoeld bedrijfsauto’s die volledig emissieloos zijn, die uitsluitend worden aangedreven door een elektromotor, en die vallen onder de voertuigclassificaties N1 of N2 tot een maximum gewicht van 4250 kg.

De subsidie bedraagt 10% van de netto catalogusprijs en maximaal € 5.000 per bedrijfsauto.