De provincie Zuid-Holland heeft de Subsidieregeling MKB-deals Zuid-Holland vastgesteld.

Met deze nieuwe subsidieregeling kan de provincie financiële bijdragen verlenen aan de uitvoering van MKB-deals. Een MKB-deal bevat plannen van de provincie, samenwerkende gemeenten en het bedrijfsleven ter ondersteuning van het mkb. Er is voor 2021-2023 in totaal € 1 miljoen beschikbaar.