EZK heeft de regeling Omscholing naar ICT- en techniek-kansrijke beroepen bekendgemaakt.

Het doel van deze regeling is het stimuleren van omscholingstrajecten voor werknemers richting beroepen in de ICT en techniek, waar veel werkgelegenheid is. Belangrijk bijkomend gevolg van de regeling is dat de beroepen van een betreffend omscholingstraject, essentieel zijn voor het slagen van belangrijke transities en uitdagingen evenals de klimaat- en energietransitie, het oplossen van de woningnood en de digitalisering.

Een omscholingstraject bevat een samenhangend geheel van activiteiten dat belangrijk is voor de goede uitoefening van een ICT- en techniek-kansrijk beroep, bestaande uit:

  • Scholing via een opleiding, cursus, training, of andere vorm van kennisverwerving die door een opleider namens de werkgever wordt aangeboden aan de werknemer.
  • Praktijkondersteuning via het inwerken, coachen, geven van feedback of andere vorm van ondersteuning door een praktijkbegeleider namens de werkgever aan de werknemer.

Aanvragen kunnen van 1 september tot en met 1 december 2021 worden ingediend. Het totale subsidieplafond is € 34.625.000. De subsidie bedraagt € 3750 per omscholingstraject.