VWS heeft de Subsidieregeling topsportevenementen 2021-2023 bekendgemaakt.

Doel van de regeling is het stimuleren en ondersteunen van de sportsector bij het organiseren van een maatschappelijk verantwoord georganiseerde internationale topsportevenementen om de inspirerende waarde en het bereik van topsport te vergroten. In aanmerking komen nationale sportbonden en evenementenorganisatoren.

Per tak van sport kan er per drie jaar subsidie worden verstrekt voor maximaal één topsportevenement. Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend. Vanaf 2021 tot en met 2023 is er per jaar een budget van € 8 miljoen beschikbaar.