De provincie Zuid-Holland heeft de Subsidieregeling woonvormen senioren Zuid-Holland bekendgemaakt. Het subsidieplafond voor de regeling bedraagt € 1,5 miljoen.

Het doel van de regeling is het bevorderen van de bouw van zelfstandige koopwoningen en huurwoningen geschikt voor senioren, met een centrale ontmoetingsruimte.

Aanvragen kunnen vanaf 15 september 2021 tot en met 1 oktober 2021 worden ingediend. Subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd door gemeenten.