SNN heeft de wetteksten gepubliceerd van de nieuwe regelingen VIA 2021 plus ontwikkelingsprojecten en VIA 2021 plus softwareontwikkeling.

Beide regelingen gaan van 15 november tot en met 31 december 2021 open voor het indienen van subsidieaanvragen. In aanmerking voor beide regelingen komen mkb-ondernemingen die op het moment van aanvragen een vestiging hebben in de provincies Drenthe, Fryslân of Groningen en daar ondernemingsactiviteiten uitvoeren.

VIA 2021 plus ontwikkelingsprojecten

Het doel van de regeling is het stimuleren van onderzoek en ontwikkeling in het mkb in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen.

Subsidie kan worden aangevraagd voor activiteiten die bijdragen aan één van de vier transities of het doorsnijdende thema ‘ondernemende regio/krachtig ondernemerschap’ en zien op ontwikkeling van:

  • Een (voor de onderneming) nieuw product, nieuwe dienst of nieuw werkwijze.
  • Het voor de onderneming aanmerkelijk vernieuwen van bestaande producten, procedés of diensten.

Voor een individueel project bedraagt de subsidie maximaal € 50.000, voor een samenwerkingsproject bedraagt de subsidie maximaal € 100.000. Het subsidieplafond is € 4 miljoen.

VIA 2021 plus softwareontwikkeling

Het doel van de regeling is het stimuleren van innovatie op het gebied van softwareontwikkeling bij het mkb in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen.

Subsidie kan worden aangevraagd voor activiteiten die bijdragen aan één van de vier transities of het doorsnijdende thema ‘ondernemende regio/krachtig ondernemerschap’ en zien op ontwikkeling van:

  • Een softwarematig product of dienst, dat nieuw is voor de onderneming en een oplossing kent voor een technische onzekerheid.
  • Proof-of-concept software, oftewel een digitale code, uitsluitend voor het aantonen van het technische werkingsprincipe van een voorgestelde oplossing, voorafgaand aan de ontwikkeling van een product of dienst.

De subsidie bedraagt maximaal € 35.000. Het subsidieplafond is € 1,5 miljoen.