Er is een wijziging van de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van scholing bekendgemaakt.

Ten eerste heeft de wijziging betrekking op het derde aanvraagtijdvak, maar daarnaast is de regeling ook op een aantal onderdelen gewijzigd.

Het derde aanvraagtijdvak loopt van 1 september 2021 tot en met 8 september 2021. In dit aanvraagtijdvak kunnen opleiders en opleidingscollectieven aanvragen doen voor één, twee of alle scholingscategorieën.

Aanvragers uit het derde aanvraagtijdvak hebben de mogelijkheid om hun activiteiten uit te voeren tot en met 31 december 2022. De datum waarop een opleider of opleiderscollectief uit het derde aanvraagtijdvak uiterlijk de aanvraag tot subsidievaststelling moet indienen, wordt 31 maart 2023.

Het beschikbare budget voor het derde aanvraagtijdvak is € 30 miljoen.

Omdat nu in één aanvraagtijdvak alle categorieën aangevraagd kunnen worden zal het maximale subsidiebedrag per aanvraag ook worden verhoogd. Voor het derde aanvraagtijdvak is dit bedrag maximaal € 1.750.000 per aanvraag.