Beleidsregels Fonds Verantwoord Ondernemen bekend gemaakt

//Beleidsregels Fonds Verantwoord Ondernemen bekend gemaakt

Beleidsregels Fonds Verantwoord Ondernemen bekend gemaakt

Doel van het nieuwe fonds is het bevorderen van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen door Nederlandse ondernemingen. Zo kunnen bedrijven samen met maatschappelijke organisaties IMVO-risico’s of -misstanden in hun internationale waardeketen aanpakken.

Het fonds bestaat uit twee pijlers:

  • Pijler 1: projecten van ondernemingen en maatschappelijke organisaties waarin activiteiten worden ontplooid gericht op het aanpakken van IMVO-risico’s en daadwerkelijke misstanden in de internationale waardeketens van de ondernemingen;
  • Pijler 2: ondersteuning voor maatschappelijke organisaties bij het ontsluiten van hun kennis en ervaring in de implementatiefase van de IMVO-convenanten.

Het beschikbare budget voor 2019 is € 5,7 miljoen voor de eerste pijler en € 4,8 miljoen voor de tweede pijler.

Aanvragen kunnen van 13 maart tot en met 5 september 2019 worden ingediend.

2019-03-08T13:31:55+00:00