Naar verwachting wordt deze maand nog de Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 vervangen door een nieuwe regeling.

In deze regeling zijn wijzigingen opgenomen. Een verhoging van het budget naar € 44,5 miljoen en ook de mogelijkheid om voor twee periodes een tegemoetkoming aan te vragen. Het doel van de regeling is amateursportorganisaties tegemoet te komen in de schade geleden door de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19.

Amateursportorganisaties die ten minste 20% aan omzetverlies hebben geleden als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19 komen in aanmerking.

Aanvragen kunnen van 1 september 2020 tot en met 4 oktober 2020 worden ingediend bij DUS-I.