Er is een wijziging van de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties bekendgemaakt. Het plafond voor 2021 is € 79 miljoen.

Het doel van de regeling is het bevorderen van de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen voor sportverenigingen en sportstichtingen, waar de mogelijkheid tot btw-aftrek is vervallen.

Naast enkele wijzigingen is er een aanvullende subsidie voor veiligheidsbeleving op sportaccommodaties opgenomen binnen de regeling. Doel van de aanvullende subsidie is om een amateursportorganisatie de mogelijkheid te bieden om onveilige of overlast-gevende situaties op de eigen accommodatie aan te pakken en de veiligheidsbeleving te vergroten.