RVO heeft nieuwe budgetoverzichten gepubliceerd voor twee onderdelen van de regeling Topsector energieprojecten.

Het gaat om de onderdelen Demonstratie energie- en klimaatinnovatie, afgekort DEI+, Topsector Energiestudies Industrie, afgekort TSE-studies Industrie en Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie.

DEI+

Een DEI+-project is:

  • Een project gericht op het treffen van CO2-reducerende maatregelen met behulp van voor Nederland nieuwe apparaten, systemen of technieken, dan wel een voor Nederland nieuwe toepassing van apparaten, systemen of technieken;
  • Een project waarbij een experimenteel product, procedé of dienst wordt getest met als hoofddoel verdere technische verbeteringen aan te brengen aan producten, procedés of diensten; of
  • Een combinatie van een DEI+-demonstratieproject en een project dat bestaat uit experimentele ontwikkeling in een andere vorm dan een pilot.

Opengesteld van 15 januari 2020 tot en met 7 januari 2021 voor het indienen van aanvragen.
De stand van zaken op 18 juni 2020:

Budget Verleend In behandeling Beschikbaar
€ 86.100.000 € 22.200.109 € 23.745.335 € 40.154.556

TSE-studies Industrie

Subsidie kan worden verstrekt aan een deelnemer in een samenwerkingsverband (minimaal één onderneming) voor het uitvoeren van een TSE Industrieproject. Een TSE Industrieproject is een project bestaande uit industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling of een combinatie van deze vormen.

Opengesteld van 15 januari 2020 tot en met 1 september 2020 voor het indienen van aanvragen.
De stand van zaken op 18 juni 2020:

Budget Verleend In behandeling Beschikbaar
€ 6.000.000 € 3.330.347 € 4.356.394 € 0

Doordat op dit moment het budget is overtekend, is het mogelijk dat niet alle ingediende aanvragen worden gehonoreerd en er weer budget beschikbaar komt.

Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie

Het doel van de regeling is het stimuleren van investeringen in materiële en immateriële activa door ondernemingen uit de industrie die bijdragen aan het kosteneffectief reduceren van de CO2-emissies in Nederland in 2020.

De stand van zaken op 18 juni 2020:

Budget Verleend In behandeling Beschikbaar
€ 28.000.000 € 5.865.675 € 5.660.832 € 16.473.493