Tijdens de SDE+-najaarsronde van 2019 kwamen er 7251 aanvragen voor Zon-PV projecten binnen. Naar schatting zullen ongeveer 6000 daarvan die wel in het elektriciteitsnet passen géén SDE+-beschikking krijgen. Diverse ondernemers-, branche- en milieuorganisaties vinden dat het budget verhoogd moet worden.

Zij willen daarom dat het budget voor de SDE+-najaarsronde 2019 met terugwerkende kracht wordt verhoogd tot € 7,5 miljard. Het zou voor dit jaar neerkomen op een halve megaton CO2-reductie en 1,5 terawattuur aan duurzaam opgewekte energie.

Als de zo’n 6000 projecten ook nog geaccepteerd zouden worden, zouden volgens hen de doelen voor dit jaar voor 14% hernieuwbare energie en 25% CO2-emissiereductie alsnog binnen bereik komen.

Zodra er meer nieuws is zal dit zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd op onze website en/of social media.