De Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen hebben een gezamenlijke call voor Seed Money Projecten gepubliceerd.

Seed Money Projecten dienen als aanzet voor innovatieve internationale samenwerkingsverbanden voor Nederlandse mkb’ers binnen de Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Het doel van de call is om bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling van een lokaal land- en of tuinbouwsysteem. Voorwaarde is deelname van een lokale probleemeigenaar (bedrijf en/of overheid) die behoefte en urgentie van het project kan duiden.

In totaal is er voor deze oproep een bedrag van € 600.000 beschikbaar voor de Topsector Agri & Food en de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen tezamen. Voorstellen kunnen tot en met 20 december 2019 worden ingediend.