Mkb-ondernemingen die naast loonsteun ook een tegemoetkoming krijgen in hun vaste lasten vanwege de coronacrisis, moeten de tegemoetkoming als omzet tellen. Echter pakt dat negatief uit voor de hoogte van de loonsteun uit de NOW-regeling, die wordt berekend op de grootte van omzetverlies.

De regeling is er om werkgelegenheid te behouden bij ondernemers die een aanzienlijk omzetverlies hebben, door een loonsteun te geven. Als dat omzetverlies lager is door extra inkomsten, krijgen ze minder loonsteun.

Het financiële gevolg van die bepaling is groter onder het tweede steunpakket. Nu kunnen ondernemers in getroffen sectoren steun ontvangen uit de TOGS-regeling (eenmalig bedrag € 4.000). Deze regeling wordt echter opgevolgd door de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (maximaal € 20.000), die voor de NOW 2.0 dus als extra omzet telt.