De Regeling vaststelling voorschotverlening duurzame energieproductie 2020 is bekendgemaakt.

Het doel van de SDE+ is het bevorderen van energieproductie uit hernieuwbare energiebronnen.

In dit overzicht staan voor de verschillende categorieën productie-installaties hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbaar gas, hernieuwbare warmte en gecombineerde opwekking binnen het Besluit SDE+ de correctiebedragen voor de bevoorschotting voor 2020.

De jaarlijks vast te stellen correctiebedragen tellen mee voor de berekening van de jaarlijkse subsidietarieven voor de verschillende categorieën productie-installaties.

Zie ook: https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-58434.html