Het plafond voor 2020 is fors verhoogd naar € 1,35 miljard voor banken en kredietinstellingen in de zin van de Wet financiële markten BES en € 150 miljoen voor aangewezen kredietverstrekkers.

De regeling is bedoeld om knelpunten bij de kredietverlening door particuliere kredietinstellingen aan mkb-ondernemingen te verminderen. Vanwege de effecten van de coronacrisis is de BMKB al eerder aangepast om ervoor te zorgen dat bedrijven niet in liquiditeitsproblemen komen. Zo is de borgstelling door de Nederlandse Staat onder de BMKB verruimd.

Deze verruiming heeft plaatsgevonden door de bij de BMKB behorende overeenkomsten op enkele plaatsen te wijzigen voor gevallen waarin sprake is van een bedrijfsborgstellingskrediet dat wordt afgesloten voor de duur van maximaal twee jaar in verband met de coronacrisis.