De regeling voor bedrijfsverplaatsing en kavelruil is verlengd

//De regeling voor bedrijfsverplaatsing en kavelruil is verlengd

De regeling voor bedrijfsverplaatsing en kavelruil is verlengd

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland heeft een wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie bedrijfsverplaatsing en kavelruil Natuurnetwerk Noord-Holland 2017 vastgesteld.

De wijziging is een verlenging van de looptijd van de regeling tot 1 januari 2027. Daarnaast wordt de aanvraagperiode 2019 verlengd naar het gehele jaar 2019.

Landbouwbedrijven kunnen subsidie aanvragen voor bedrijfsverplaatsing (tot een maximum van € 500.000) en kavelruil (tot een maximum van € 12.500).

2019-05-23T12:44:29+00:00