Gedeputeerde Staten van Noord-Holland heeft een wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie bedrijfsverplaatsing en kavelruil Natuurnetwerk Noord-Holland 2017 vastgesteld.

De wijziging is een verlenging van de looptijd van de regeling tot 1 januari 2027. Daarnaast wordt de aanvraagperiode 2019 verlengd naar het gehele jaar 2019.

Landbouwbedrijven kunnen subsidie aanvragen voor bedrijfsverplaatsing (tot een maximum van € 500.000) en kavelruil (tot een maximum van € 12.500).