De subsidieregeling voor regionale zorgnetwerken abr bekend gemaakt

//De subsidieregeling voor regionale zorgnetwerken abr bekend gemaakt

De subsidieregeling voor regionale zorgnetwerken abr bekend gemaakt

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de Beleidsregels subsidiëring regionale zorgnetwerken abr bekend gemaakt.

Op basis van deze beleidsregels kunnen subsidies worden verstrekt voor het uitvoeren van een regionaal zorgnetwerk antibioticaresistentie, abr. Daarnaast is subsidie mogelijk voor het stimuleren van het uitvoeren van ingroeitaken en een project dat bijdraagt aan de doelstelling van het regionale zorgnetwerk.

De subsidie wordt verstrekt voor het realiseren van een regionaal zorgnetwerk antibioticaresistentie en voor het tot stand brengen van zes specifieke ingroeitaken. Verder kan er subsidie worden verstrekt voor een project dat bijdraagt aan de doelstelling van het regionale zorgnetwerk abr.

De maximale subsidie per regionaal zorgnetwerk bedraagt € 860.000 per jaar. De regeling treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 25 januari 2019.

2019-02-13T16:14:50+00:00