Nu de deadline nadert en u heeft niet veel tijd meer voor het indienen van een volledige WBSO-aanvraag? Een pro-forma aanvraag biedt uitkomst en zorgt voor meer tijd bij het opstellen van een aanvraag.

Pro-forma WBSO aanvragen

Een goede omschrijving van het geplande S&O-project is essentieel bij het indienen van een veelbelovende WBSO-aanvraag. U moet in de aanvraag ingaan op onder andere de aard van de voorgenomen speur- en ontwikkelingswerkzaamheden en de geplande kosten en uitgaven. Tevens moet u de op te lossen technische knelpunten zo gedetailleerd mogelijk omschrijven. Genoeg tijd hiervoor ontbreekt vaak, met name als het nieuwe projecten zijn. Een pro-forma WBSO-aanvraag is dan een goede oplossing. Hiermee geeft u aan dat u gebruik wilt maken van de WBSO, zonder verdere details over de werkzaamheden. U krijgt meestal een hersteltermijn van drie tot vier weken om een pro-forma aanvraag aan te vullen. Bij aanvragen met startmaand januari is deze termijn wat langer en is deze waarschijnlijk 15 januari 2020.

Wij helpen u graag.