De provincie Drenthe heeft de Openstellingsbesluit POP3 uitvoering LEADER 2020 bekendgemaakt. Met deze regeling wil de provincie bijdragen aan de versterking van de sociaal-economische vitaliteit van Zuidoost- en Zuidwest-Drenthe.

De regeling bestaat uit de volgende onderdelen:

 • LEADER Zuidoost-Drenthe:
  • Per mkb-project kan minimaal € 40.000 en maximaal € 50.000 subsidie worden aangevraagd.
  • Bij overige projecten kan per project een subsidie worden aangevraagd van maximaal € 150.000.
  • Aanvragen kunnen van 14 februari tot en met 20 april 2020 en 21 april tot en met 26 oktober 2020 worden ingediend.
  • De eerste openstelling is een budget van € 500.000 beschikbaar. De tweede openstelling heeft € 200.000 beschikbaar.
 • LEADER Zuidwest-Drenthe
  • De subsidie voor de programmalijn ‘Be Good’, bedraagt 40% van de totale subsidiabele kosten. Een maximale subsidie van € 150.000.
  • De subsidie voor de programmalijn ‘Tell it’, bedraagt 75% van de totale subsidiabele kosten. Een maximale subsidie van € 125.000.
  • Aanvragen kunnen van 14 februari 2020 tot en met 30 maart 2020 en van 10 mei 2020 tot en met 26 oktober 2020 worden ingediend.