Het subsidieplafond 2021 voor de Beleidsregels voor subsidieverlening met de financiering van ontwikkelingsrelevante infrastructuurprojecten in ontwikkelingslanden is gepubliceerd.

Het doel van regeling is het bevorderen van ontwikkelingsrelevante infrastructuurprojecten die niet op een commerciële basis gefinancierd en geëxploiteerd kunnen worden.

Voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. Het subsidieplafond is € 125 miljoen.