Ondernemers in het mkb kunnen vanaf volgend jaar subsidie aanvragen voor energiebesparende investeringen, zoals zonnepanelen voor op hun winkel of bedrijfspand. Het subsidieplafond zal ongeveer € 100 miljoen zijn. Met de € 100 miljoen moet een subsidieregeling worden opgetuigd waarvan vooral kleine ondernemers kunnen profiteren.

Nu lopen mkb-ondernemers nog vaak subsidie mis, omdat ze te veel energie verbruiken om in aanmerking te komen voor regelingen voor particulieren en te weinig om in aanmerking te komen voor regelingen die voor het bedrijfsleven bedoeld zijn. Hoe de regeling er uit komt te zien, is nog onduidelijk. Dat moet het kabinet verder uitwerken. Wel wil de regering dat ondernemers al vanaf volgend jaar gebruik kunnen maken van de regeling.

Sinds dit jaar moeten alle ondernemers verplicht rapporteren welke energiebesparende maatregelen ze nemen. Daarnaast is er voor hen de wettelijke plicht om groene investeringen te doen die binnen vijf jaar zijn terug te verdienen.