€ 2,4 miljoen subsidie voor het bevorderen herbestemming monumenten

//€ 2,4 miljoen subsidie voor het bevorderen herbestemming monumenten

€ 2,4 miljoen subsidie voor het bevorderen herbestemming monumenten

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed meldt dat er € 2,4 miljoen subsidie is toegekend vanuit de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten.

De regeling stimuleert een duurzaam gebruik van monumenten en andere gebouwen met een cultuurhistorische waarde. De regeling voorkomt dat leegstaande monumenten in verval raken. Gebouwen waar eenvoudig niet een nieuwe functie voor te vinden is, zoals kerken, industriële gebouwen en scholen, kunnen in aanmerking komen voor subsidie.

De regeling geldt niet alleen voor rijksmonumenten, maar tevens voor provinciale en gemeentelijke monumenten en voor gebouwen zonder monumentstatus.

Vanaf 1 oktober 2019 kunnen subsidieaanvragen worden ingediend.

2019-03-06T13:05:09+00:00