Er is € 40 miljoen subsidie toegekend aan vier consortia in het kader van de Meerjarige missiegedreven innovatieprogramma’s voor de gebouwde omgeving.

Het doel van de Meerjarige missiegedreven innovatieprogramma’s voor de gebouwde omgeving is het bereiken van een aardgasvrije gebouwde omgeving. Het overkoepelende doel is om in 2025 te komen tot een situatie waarbij er voor vrijwel alle gebouwtypen in de gebouwde omgeving goed werkende klimaatneutrale energiesystemen beschikbaar zijn die op grote schaal geproduceerd kunnen worden.

De consortia, bestaande uit diverse onderzoeksinstellingen en bedrijven uit de bouw-, techniek-, en energiesector, dragen zelf € 35 miljoen bij. De vier gehonoreerde consortia zijn Integrale Energietransitie Bestaande Bouw, Helena all-electric, Future Factory en WarmingUP.