Het subsidieplafond 2019 voor MIT R&D-samenwerkingsprojecten binnen de regeling MIT wordt verhoogd. Dit komt door het grote aantal kwalitatief goede projecten. Het plafond voor 2019 wordt verhoogd naar € 8,6 miljoen.

Het budget hiervoor is vrijgekomen uit een onderuitputting van de subsidiemodule TKI MKB-versterking voor Agri & Food en van de subsidiemodule MIT-kennisvouchers.