Er is een nieuw overzicht gepubliceerd voor de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties.

Het doel van de regeling is het bevorderen van de ontwikkeling en behoud van sportaccommodaties en de aankoop van sportmaterialen voor sportverenigingen en sportstichtingen, waar de mogelijkheid tot btw-aftrek is vervallen.

Voor 2020 is in totaal € 94 miljoen beschikbaar voor de regeling. Per 15 oktober 2020 is er € 36 miljoen subsidie aangevraagd.