€ 7 miljoen extra voor ESF duurzame inzetbaarheid regio’s en sectoren

//€ 7 miljoen extra voor ESF duurzame inzetbaarheid regio’s en sectoren

€ 7 miljoen extra voor ESF duurzame inzetbaarheid regio’s en sectoren

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft € 7 miljoen extra beschikbaar gesteld voor de Subsidieregeling ESF 2014-2020, onderdeel duurzame inzetbaarheid regio’s en sectoren.

Met de extra € 7 miljoen wordt het subsidieplafond verhoogd tot € 32 miljoen. Door deze verhoging komen alle subsidieaanvragen die zijn ingediend in het betreffende tijdvak én die voldoen aan de in de regeling gestelde eisen, wellicht voor subsidie in aanmerking.

Onderwijs & Ontwikkelingsfondsen en samenwerkingsverbanden van sociale partners kunnen op basis van dit ESF-onderdeel subsidie aanvragen voor een breed (inter)sectoraal of regionaal plan dat leidt tot beleidsvorming, onderzoek, monitoring, pilots of voorlichting ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van werkenden.

2019-03-11T11:03:35+00:00