Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA heeft de eerste tender 2020 voor RAAK-mkb bekendgemaakt.

RAAK-mkb is onderdeel van de regeling Regionale actie en aandacht voor kenniscirculatie en stimuleert de samenwerking tussen mkb-bedrijven en hogescholen. Het doel van de regeling is het stimuleren van kennisuitwisseling om het innovatief vermogen van mkb-ondernemingen uit te breiden. Er is in totaal een budget van € 5,1 miljoen beschikbaar.

Het project duurt maximaal 24 maanden. De start van het project moet liggen tussen 1 juli 2020 en 1 januari 2021. Aanvragen kunnen tot en met 3 maart 2020 worden ingediend.