Extra budget Investeringssubsidie duurzame energie 2018

//Extra budget Investeringssubsidie duurzame energie 2018

Extra budget Investeringssubsidie duurzame energie 2018

Het budget voor 2018 voor de regeling ISDE is verhoogd. Het betreft een verhoging van € 8 miljoen, waarmee het budget uitkomt op € 108 miljoen.

Door deze verhoging van het subsidiebudget kunnen meer aanvragen voor investeringen in kleinschalige duurzame warmteproductie-installaties worden geaccepteerd.

Het doel van de regeling is het verhogen van de productie van duurzame energie door middel van met name relatief kleine productie-installaties die geen gebruik kunnen maken van het Besluit SDE+.

2019-02-05T13:47:08+00:00