Er komt extra budget voor 2020 voor de Subsidieregeling doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen.

Het doel van de regeling is het stimuleren van de uitvoering van doorstroomprogramma’s gericht op het versoepelen van de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs.

Gezien de uitbraak van het coronavirus en het vervallen van de eindtoets is het extra belangrijk om te investeren in een goede overdracht van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. Het subsidiebudget is daarom verhoogd naar € 14.141.000.