Het subsidieplafond 2020 voor de Vouchers internationaal ondernemen is met € 200.000 verhoogd tot € 4.150.000.

Het doel van de regeling is de bevordering van duurzaam internationaal ondernemen door startende Nederlandse mkb-ondernemingen op exportmarkten. In aanmerking voor een bijdrage komen alleen mkb-ondernemers. Er zijn zes typen vouchers beschikbaar:

  • Vouchers individuele coaching. Deze voucher heeft een waarde van € 2500.
  • Vouchers collectieve activiteit. Deze voucher biedt aanspraak op een vergoeding van 50% van de kosten voor deelname aan de collectieve activiteit tot maximaal € 1500.
  • Vouchers kennisverwerving, Vouchers marktentree en Brexit-vouchers. Deze vouchers geven aanspraak op een vergoeding van 50% van de kosten tot maximaal € 2500 (exclusief btw).
  • Deze voucher geeft aanspraak op een vergoeding van 80% van de daadwerkelijk gemaakte kosten, tot maximaal € 2500 (exclusief btw).