Extra openstellingsronde SDE+

In het voorjaar van 2020 wordt een extra ronde opengesteld van de SDE+ voor het opwekken van hernieuwbare energie. Enkele projecten die in principe klaar zijn om SDE+ aan te vragen, zullen in de najaarsronde 2019 geen succesvolle aanvraag kunnen doen vanwege het ontbreken van de benodigde vergunningen door de PAS-uitspraak en/of een negatieve transportindicatie van de netbeheerder. Door deze omstandigheden wordt de mogelijkheid aangeboden om een nieuwe aanvraag in het voorjaar van 2020 in te dienen.

Met de SDE+ stimuleert EZK de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland in de categorieën: biomassa, geothermie, water, wind (land, meer en waterkering) en zon.

Deze openstellingsronde wordt gefinancierd uit het ongebruikte budget van de openstellingsronden in het voorjaar en najaar van 2019. De ronde gaat dus niet ten koste van de openstellingsronde van de verbrede SDE++ in 2020.

Ophoging ISDE in 2019

De ISDE biedt gebruikers een tegemoetkoming in de aanschaf van duurzame kleinschalige warmteopties bijvoorbeeld zonneboilers en warmtepompen. Om nog meer geïnteresseerden de kans te geven heeft het kabinet het budget van de regeling voor 2019 verhoogd naar € 160 miljoen.

De ISDE geeft de gebruikers een tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels.