Er is een wijziging van de Subsidieregeling praktijkleren gepubliceerd. Het doel van de regeling praktijkleren is het stimuleren van werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden.

De wijziging is de​ toevoeging van een nieuwe paragraaf op basis waarvan extra middelen beschikbaar worden gesteld om te stimuleren dat werkgevers in de sectoren landbouw, horeca en recreatie investeren in leren en ontwikkelen. Deze extra middelen zijn voor een aanvullende subsidie boven op de gebruikelijke subsidie praktijkleren. Hiermee wordt het interessanter voor werkgevers in deze sectoren om werknemers via bbl-trajecten op te leiden en wordt ook het ontstaan van een leercultuur in deze sectoren bevorderd.

De uitbreiding geldt voor de schooljaren 2019-2020 tot en met 2021-2022. Gedurende deze schooljaren is per studiejaar € 10,6 miljoen beschikbaar voor de extra subsidie.