Het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten heeft zijn meerjarige subsidieregelingen voor 2021-2024 gepubliceerd. Het betreft de deelregelingen meerjarige festivalsubsidies en meerjarige productiesubsidies.

De gepubliceerde meerjarige subsidieregelingen zijn te vinden op de nieuwe website: https://meerjarig.fondspodiumkunsten.nl/.

Op deze website wordt de komende maanden meer informatie over de subsidierichtlijnen, het aanvraagproces en de beoordeling gepresenteerd. Het aanvraagloket zal worden opengesteld van 2 december 2019 tot en met 2 maart 2020.