De tweede openstelling van het Fonds Verantwoord Ondernemen 2019-2022 is bekendgemaakt.

Doel van het fonds is het bevorderen van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen door Nederlandse ondernemingen. Bedrijven kunnen samen met maatschappelijke organisaties IMVO-risico’s of -misstanden in hun internationale waardeketen aanpakken.

De twee pijlers waaruit het fonds bestaat zijn:

  • Pijler 1: multistakeholderprojecten. Projecten van ondernemingen en maatschappelijke organisaties waarin activiteiten worden ontwikkelt gericht op het aanpakken van IMVO-risico’s en daadwerkelijke misstanden in de internationale waardeketens van de ondernemingen.
  • Pijler 2: ondersteuning voor maatschappelijke organisaties bij het ontsluiten van hun kennis en ervaring in de implementatiefase van de IMVO-convenanten.

Het beschikbare budget voor 2020 is € 4,87 miljoen voor de eerste pijler en € 3 miljoen voor de tweede pijler.