De provincie Friesland heeft een wijziging van de Voucherregeling MKB Fryslân 2020 bekendgemaakt. Ook is de regeling opnieuw opengesteld.

De regeling heeft als doel Friese mkb-ondernemingsactiviteiten op het gebied van innovatie, bedrijfsontwikkeling of strategisch HR te bevorderen. Voor 2020 is een totaalbudget van € 850.194 beschikbaar. Aanvragen kunnen van 3 februari 2020 tot en met 31 december 2020 worden ingediend.

Belangrijkste wijziging is de uitbreiding van de subsidiabele activiteiten. De deelname aan een minimaster ondernemersontwikkeling komt nu ook in aanmerking, voor zover het onderwerp HR onderdeel uitmaakt van het programma of de opleiding.