De regeling investeringssubsidie duurzame energie, ofwel ISDE, is vanaf 1 januari 2020 doorlopend geopend voor het indienen van aanvragen.

Het doel van de regeling is het bevorderen van de productie van duurzame energie met een relatief kleine productie-installaties die geen gebruik kunnen maken van de SDE+.

RVO bericht dat er van januari tot en met juli 2020 in totaal 24.217 aanvragen zijn ingediend voor 30.549 apparaten en de geschatte claim bedraagt € 45,1 miljoen.

Het totaalbudget voor 2020 bedraagt € 100 miljoen. De hoogte van het subsidiebedrag per apparaat hangt af van het soort zonneboiler of warmtepomp en de energieprestatie daarvan.