De ISDE geeft u een tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De rijksoverheid stimuleert bedrijven om minder gas te gebruiken en meer duurzame warmte. Dit bespaart energie en verlaagt de CO2-uitstoot.

De ISDE-regeling is voor:

  • Buitenlandse particulieren met bijvoorbeeld een (vakantie)woning in Nederland.
  • Zelfstandig ondernemers, woningcorporaties en bedrijven.
  • Zakelijke partijen uit het buitenland die een apparaat in Nederland installeren.
  • Gemeenten, provincies, openbaar lichaam als marktpartij of eigenaar of huurder van een (on)roerende zaak.

Het beschikbare budget bedraagt voor 2019 € 160 miljoen. De stand van zaken ISDE per 1 oktober 2019: nog 50 miljoen beschikbaar.

De regeling is geopend op 1 januari 2016 en loopt tot en met 31 december 2020. In 2019 kunt u ISDE subsidie aanvragen tot en met 31 december 2019.