De regeling ISDE is vanaf 1 januari 2019 weer doorlopend geopend voor het indienen van aanvragen.

Het doel van de regeling is het bevorderen van de productie van duurzame energie door middel van met name relatief kleine productie-installaties die geen gebruik kunnen maken van de SDE+.

RVO meldt nu dat er van januari tot en met oktober 2019 in totaal 34.128 aanvragen zijn ingediend. De deels geschatte claim bedraagt € 123 miljoen. Er is voor 2019 nog € 37 miljoen beschikbaar.

Het subsidiebudget voor 2019 bedraagt € 160 miljoen. De hoogte van het subsidiebedrag per apparaat hangt af van het soort zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel of pelletkachel en de energieprestatie.