EZK heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de eerste openstelling van de regeling SDE++ en het verloop van de voorjaarsronde van de regeling SDE+ 2020 inclusief een rapport over de toetsing van een tarief wanneer CO2 zou worden afgevangen en opgeslagen.

De SDE++ wordt voor het eerst opengesteld voor aanvragen van 24 november tot en met 17 december 2020. Daarmee richt de regeling zich voor het eerst ook op andere technieken die bijdragen aan de reductie van CO2, in aanvulling op de productie van hernieuwbare energie. Voor deze ronde is er een budget van € 5 miljard beschikbaar.

Warmte uit water

De categorie voor thermische energie uit afvalwater zal ook open worden gesteld voor thermische energie uit drinkwater.

Wind

Anders dan eerder aangekondigd, geldt voor de komende openstellingsronde een gemeentelijke indeling voor windsnelheden.

Emissiehandel ETS

Voor projecten onder de categorieën elektrische boiler en warmtepomp kan het ETS-voordeel tijdens de subsidieperiode komen te vervallen. In dat geval kan een partij verzoeken tot een bijstelling van de ETS-correctie, door op basis van gegevens geregistreerd bij de Nederlandse Emissieautoriteit aan te tonen dit voordeel niet meer te hebben.

Fasegrenzen en banking

De precieze data en de fasegrenzen voor de komende openstellingsronde zijn bekendgemaakt. Hierin is nog een kleine wijziging aangebracht van € 70 naar € 65 per ton CO2.