Langere openstelling en meer budget voor innovaties duurzame binnenvaart

//Langere openstelling en meer budget voor innovaties duurzame binnenvaart

Langere openstelling en meer budget voor innovaties duurzame binnenvaart

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de subsidieregeling innovaties duurzame binnenvaart 2018-2019 gewijzigd.

Het betreft een verlenging van de aanvraagperiode 2019 tot en met 1 augustus 2019 en een vervijfvoudiging van het budget 2019 tot € 1 miljoen.

Het doel van de regeling is het verlenen van financiële bijdragen aan de binnenvaartsector ten behoeve van projecten die mee helpen aan de duurzaamheid van de sector door reductie van CO2-, NOX-, PM- emissies of methaanslip.

Voor de subsidie komen in aanmerking projecten die zijn gericht op het gebruik van alternatieve brandstoffen, alternatief motorgebruik, voor- of nabehandelingstechnieken of motormanagement, inrichting en gebruik van het schip om de reductie van CO2-, NOX- en PM-emissies of methaanslip bij de voortstuwing van voor de binnenvaart gebruikte schepen.

2019-04-18T14:14:47+00:00