Het Nederlandse bedrijfsleven heeft in 2019 voor € 3,7 miljard aan milieuvriendelijke investeringen gemeld via de regelingen Milieu-investeringsaftrek, afgekort MIA en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen, afgekort Vamil. Het aantal meldingen steeg met 64% ten opzichte van 2018.

MIA

Het doel van de MIA is om investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen stimuleren.

Ondernemers kunnen de investeringsaftrek aanvragen voor bedrijfsmiddelen die betrekking hebben op de volgende milieuthema’s:

 • Thema-overstijgende milieu-innovatie.
 • Grondstoffen- en watergebruik.
 • Voedselvoorziening en landbouwproductie.
 • Mobiliteit.
 • Klimaat en lucht.
 • Ruimtegebruik.
 • Gebouwde omgeving.

Verder kan de MIA worden toegepast op milieuadvies. Dit vindt plaats door de kosten van een milieuadvies toe te rekenen aan de investeringskosten van de milieu-investering waarop het milieuadvies betrekking heeft.

VAMIL

Met de VAMIL wil men investeringen in het belang van een duurzaam leefmilieu en doelmatig energiegebruik stimuleren.

Ondernemers die inkomstenbelasting- of vennootschapsbelastingplichtig zijn kunnen een bedrijfsmiddel versneld, normaal of vertraagd afschrijven, dan wel voor 75% in één jaar afschrijven, waardoor een liquiditeits- en rentevoordeel ontstaat.

Niet alle bedrijfsmiddelen kunnen willekeurig worden afgeschreven op basis van deze regeling. Het moeten bedrijfsmiddelen zijn die op de Milieulijst als zodanig zijn aangemerkt. Op deze lijst staan bedrijfsmiddelen die:

 • In Nederland nog niet gangbaar zijn.
 • Nog niet eerder zijn gebruikt.
 • Door toepassing een belangrijke milieuverdienste hebben.
 • Op ruime schaal toepasbaar zijn.

Wilt u weten of uw investering of investeringen voor uw bedrijf in aanmerking komen voor de MIA of Vamil, neemt u dan contact met ons op.