Milieulijst 2019: 30 bedrijfsmiddelen verdwenen, 42 nieuw toegevoegd

//Milieulijst 2019: 30 bedrijfsmiddelen verdwenen, 42 nieuw toegevoegd

Milieulijst 2019: 30 bedrijfsmiddelen verdwenen, 42 nieuw toegevoegd

Op de Milieulijst staan de bedrijfsmiddelen die voor de VAMIL en/of de MIA in aanmerking komen.

Met de VAMIL en de MIA wordt een fiscale stimulans gegeven aan investeringen in bedrijfsmiddelen die in het belang zijn van de bescherming van het Nederlandse milieu. Het VAMIL-budget voor in 2019 is € 32 miljoen. Voor de MIA is er in 2019 een budget van € 107 miljoen. Per melding dient de investering minimaal € 2.500 te bedragen om in aanmerking te komen voor de VAMIL of de MIA.

Geschrapte bedrijfsmiddelen
De volgende 30 bedrijfsmiddelen zijn uit de Milieulijst 2019 verdwenen:

 • Water- en grondstoffenbesparende installatie (aanpassen bestaande situatie);
 • Freesapparatuur voor kronen en bruggen;
 • Membraanbioreactor met benutting van het effluent;
 • Membraanbioreactor;
 • Luisdicht insectengaas;
 • Kasdekreinigings-, krijt- en coatingsysteem;
 • Voorziening of apparatuur voor het verminderen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (aanpassen bestaande situatie);
 • Algen-, wieren- of kroossysteem voor mestverwerking;
 • Mestvergistingsinstallatie met algen-, kroos- of wierenreactor;
 • Plugin-hybride personenauto zonder compressieontsteking (> 0 – 30 gram CO2 per kilometer);
 • Aardgasvoertuig voor zakelijk vervoer;
 • Standtijdverlengingssysteem voor olie;
 • Elektrisch of hybride aangedreven mobiele machine;
 • Mobiele machine met verminderde luchtzijdige emissie;
 • Milieuvriendelijke mobiele machine;
 • Vacuümtruck met dampverwerkingssysteem;
 • Geluidarme hei- of trilapparatuur;
 • Transformator met plantaardige olie;
 • Ioniserende ontstoffingsinstallatie;
 • Filtrerende stofafscheider voor fijn stof voorafgegaan door bronafzuiging;
 • Windgekoelde condensor;
 • Duurzaam nieuw utiliteitsgebouw volgens de Regeling groenprojecten 2016;
 • Duurzame renovatie bestaand utiliteitsgebouw volgens de Regeling groenprojecten 2016;
 • Duurzaam nieuw utiliteitsgebouw met industriefunctie volgens de Regeling groenprojecten 2016;
 • Duurzame renovatie bestaand utiliteitsgebouw met industriefunctie volgens de Regeling groenprojecten 2016;
 • Gerenoveerd of nieuw gebouw met Slimbouwen Keurmerk;
 • Voorziening voor het bufferen en vertraagd afvoeren van regenwater;
 • Voorziening voor gecontroleerde regenwateropslag op platte daken;
 • Waterdoorlatend straatwerk met drainvoegen;
 • Douchesysteem met waterrecycling.

Nieuwe bedrijfsmiddelen
De volgende 42 nieuwe bedrijfsmiddelen zijn in de Milieulijst 2019 opgenomen:

 • Standtijdverlengingssysteem voor olie (aanpassen bestaande situatie);
 • Apparatuur voor het vervangen van (potentiële) ZZS, nanodeeltjes of microplastics (aanpassen bestaande situatie);
 • Afvalscheidingsinstallatie voor kunststoffen op basis van tracers of trackers;
 • Apparatuur voor het aanwenden van gerecyclede kunststoffen of chemisch gerecyclede grondstoffen;
 • Apparatuur voor duurzamere verpakkingen (aanpassen bestaande situatie);
 • Eutectische vrieskristallisatie-installatie voor proces- of afvalwater;
 • Asfaltcentrale voor toepassen van ten minste 80% recyclaat;
 • Installatie voor het verwijderen van microverontreinigingen in water;
 • Chemicaliënvrije koelwaterbehandelingsinstallatie (aanpassen bestaande situatie);
 • Installatie voor het verwerken van luiers;
 • Afvalinzamelapparatuur die leidt tot meer of zuiverder monostromen;
 • Apparatuur voor het aanbrengen van watermerken of trackers;
 • Apparatuur of voorzieningen voor gescheiden opvang van mest en urine in varkens- of rundveestallen (aanpassen bestaande situatie);
 • Koelinstallatie voor drijfmest (aanpassen bestaande situatie);
 • Autonome mestverzamelrobot;
 • Elektrische krachtvoerinstallatie voor melkgeiten;
 • Fosfaatabsorptie met ijzerzand in de bloembollenteelt;
 • Bodemdrukverlagend bandensysteem in de open teelt;
 • Verwerkingsapparatuur voor hoogwaardige (afgekeurde) voedseloverschotten in de voedingsmiddelenindustrie;
 • Verwerkingsapparatuur voor laagwaardige plantaardige reststromen tot voedsel voor insectenkweek;
 • Apparatuur voor het opwaarderen van bierbostel tot humane voeding;
 • Opslag- en conversie-eenheid voor gebonden waterstof;
 • Elektrisch aangedreven mobiele machine;
 • Elektrisch aangedreven mobiele machine op netspanning;
 • Hybride aangedreven mobiele machine;
 • Elektrische vorkheftruck voor gebruik in de open lucht;
 • Mobiele machine met biologische hydrauliekolie;
 • Elektrische of hybride locomotief (aanpassen bestaande situatie);
 • Oplaadpunt voor zware elektrische voertuigen;
 • Apparatuur voor emissiereductie van overige broeikasgassen (aanpassen bestaande situatie);
 • Vacuüm hoog- of middenspanningsschakelsysteem;
 • Buffervat of automatisch brandstofinvoersysteem voor bestaande ketels of kachels;
 • Verwarmingsketel met geïntegreerde low-NOx-brander ≤ 20 mg NOx/Nm3;
 • Filterinstallatie voor hout- en pelletstook;
 • Landschapselementen voor het verbeteren van de leefomstandigheden van bijen;
 • Biodiversiteitversterkende voorzieningen voor het aquatisch milieu;
 • Transformator met plantaardige olie;
 • Verwarmd circulair utiliteitsgebouw;
 • Onverwarmd circulair utiliteitsgebouw;
 • (Zeer) duurzaam utiliteitsgebouw conform Milieulijst 2016, 2017 of 2018;
 • Apparatuur of werken voor het klimaatadaptief aanpassen van een bestaand bedrijfsterrein;
 • Voorziening voor het bufferen van regenwater.
2018-12-27T15:16:26+00:00