De Milieulijst 2020 is bekendgemaakt. Op de Milieulijst staan de bedrijfsmiddelen die voor de VAMIL en/of de MIA in aanmerking komen.

Met deze subsidies wordt een fiscale stimulans gegeven aan investeringen in bedrijfsmiddelen die in het belang zijn van de bescherming van het Nederlandse milieu. Het gaat hierbij om niet-gangbare bedrijfsmiddelen waarvan de marktintroductie door de VAMIL en de MIA ondersteund wordt.

Het budget voor de VAMIL in 2020 is € 25 miljoen. Voor de MIA is in 2020 een budget van € 124 miljoen beschikbaar.

Met de extra middelen wordt het voor ondernemers aantrekkelijker om te investeren in circulaire technieken en bedrijfsmiddelen. Daartoe zijn meer codes toegevoegd aan hoofdstuk 1 van de Milieulijst (Circulair ondernemen) en is waar mogelijk het aftrekpercentage verhoogd.

Hier een overzicht van de wijzigingen in de Milieulijst

De steun die voor een investering in een bedrijfsmiddel met doelvoorschrift middels MIA/Vamil kan worden verkregen is verder verhoogd van 35% naar 40%. Tevens kunnen kleine en middelgrote ondernemingen voor een deel van de bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift respectievelijk 20 en 10 procentpunt meer steun krijgen via MIA/Vamil. Deze maatregel is gericht op het verdergaand bevorderen van investeringen in de circulaire economie.