MKB!dee flink op de schop en nu open voor alle mkb-ondernemers

//MKB!dee flink op de schop en nu open voor alle mkb-ondernemers

MKB!dee flink op de schop en nu open voor alle mkb-ondernemers

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de regeling Beleidsexperiment menselijk kapitaal flink gewijzigd vanwege een nieuwe openstelling van de regeling.

De regeling is gericht op het ondersteunen van projecten die oplossingen bieden voor problemen die mkb-ondernemers tegenhouden om te investeren in scholing en ontwikkeling van huidig of toekomstig werkenden.

Tegelijk met de verbreding van de doelgroep zijn ook de categorieën waarbinnen een project moet vallen gewijzigd. De subsidie kan worden aangevraagd voor projecten die betrekking hebben op één van de volgende soorten investeringen door mkb-ondernemers:

  • die leiden tot meer personeel in technische sectoren;
  • in menselijk kapitaal met het oog op digitalisering;
  • in menselijk kapitaal met het oog op de klimaat- en energietransitie.

De subsidie kan worden aangevraagd door mkb-ondernemers of deelnemers in een samenwerkingsverband bestaande uit ondernemers, kennisinstellingen, brancheorganisaties of andere organisaties.

Aanvragen kunnen van 15 april tot en met 27 augustus 2019 worden ingediend. Voor 2019 is een budget van € 7,5 miljoen beschikbaar.

2019-03-08T12:13:14+00:00