Het Boerderijenfonds is gepubliceerd: een stimuleringsfonds voor restauratie, verduurzaming en herbestemming van agrarisch erfgoed. OCW maakt de start van het Boerderijenfonds mogelijk met een bijdrage van € 5 miljoen voor de periode 2020-2023.

Het fonds kan eigenaren bijstaan met kennis en een financiële bijdrage. De eis is dat projecten duidelijk een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van het platteland en van toegevoegde waarde zijn voor de directe leefomgeving. Naast de bijstand van eigenaren richt het fonds zich tevens op kennisontwikkeling en -verspreiding. Doel is om verdere bewustwording te kweken voor hergebruik van agrarisch erfgoed.

Het Boerderijenfonds zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020 operationeel zijn.