Nieuwe steunregeling TVL vervangt de TOGS

De corona-steunmaatregelen bevat één nieuwe steunregeling, de TVL of wel, regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb.

Veel bedrijven hebben grote moeite om hun vaste lasten te betalen, vanwege omzetverlies door de coronacrisis. De TVL biedt hun een tegemoetkoming, bedoeld voor vaste kosten als huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen.

De regeling geldt alleen voor mkb’s in sectoren die het hardst worden geraakt door de coronacrisis. Het gaat daarbij om dezelfde sectoren die zijn aangewezen voor de TOGS. De TVL-tegemoetkoming bedraagt maximaal 50.000 euro per vier maanden: juni, juli, augustus en september. De TVL-subsidie kan worden aangevraagd vanaf medio juni.

NOW 2.0 regeling

De NOW-regeling is voor veel ondernemingen de meest belangrijkste maatregel uit het steunpakket. De tijdelijke NOW-regeling loopt nog tot 31 mei 2020 en wordt dan in gewijzigde vorm voorgezet in de regeling “NOW 2.0”. De belangrijkste aanpassingen zijn:

 • Ondernemers die een omzetverlies verwachten van minimaal 20% kunnen een vergoeding in de loonkosten aanvragen voor de maanden juni, juli en augustus. Aanvragen kunnen worden ingediend bij het UWV vanaf 6 juli 2020.
 • De vaste opslag wordt verhoogd naar 40 procent. De NOW levert daarmee ook een bijdrage aan andere kosten.
 • Subsidies die een ondernemer ontvangt uit het corona steunpakket, tellen ook bij de NOW 2.0 mee als omzet. Dat kan dus leiden tot een lagere NOW-subsidie.
 • Een bedrijf dat gebruik maakt van de NOW, mag over dit jaar:
  • Géén winstuitkering doen aan aandeelhouders.
  • Géén bonussen uitkeren aan bestuur en directie.
  • Géén eigen aandelen inkopen.
 • De correctie op de subsidie bij ontslag blijft bestaan, maar de subsidie wordt niet meer extra verlaagd bij bedrijfseconomisch ontslag. Bedrijven moeten bij een nieuwe aanvraag wel verklaren dat zij overleggen met vakbonden als zij voor meer dan 20 medewerkers bedrijfseconomisch ontslag willen aanvragen.
 • Ondernemers die NOW-subsidie aanvragen moeten hun werknemers gaan stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen, via een nieuw programma ‘NL leert door’.

Overige steunmaatregelen

 • Verlenging belastingmaatregelen: de periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 oktober 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan.
 • Andere belastingmaatregelen, zoals een versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, worden verlengd tot 1 oktober 2020.
 • Corona kredieten/garanties: de Corona Overbruggingsleningen voor innovatieve startups en scale-ups blijken erg populair. Door de grote hoeveelheid aanvragen wordt het budget van deze regeling is nu aangevuld met 150 miljoen euro.
 • Om- en bijscholing via ‘NL Leert Door’. Dit programma moet van start vanaf juli en biedt dan online scholing en loopbaanadvies aan mensen die door de coronacrisis hun baan hebben verloren, en gaat hen helpen bij het overstappen naar ander kansrijk werk. Deelname is kosteloos, dankzij een impuls van 50 miljoen euro.