Nieuwe FCP-regeling voor internationale culturele samenwerking

//Nieuwe FCP-regeling voor internationale culturele samenwerking

Nieuwe FCP-regeling voor internationale culturele samenwerking

Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft de Regeling internationale samenwerking 2019-2020  bekend gemaakt.

De regeling heeft als doel het bevorderen van duurzame internationale samenwerking, netwerkvorming en kennisdeling op het gebied van cultuurparticipatie en cultuureducatie. Er is een budget van € 1 miljoen beschikbaar.

Er kunnen twee verschillende subsidies worden aangevraagd:

  • ontwikkelsubsidie: voor de verkenning van mogelijke internationale samenwerking, netwerkvorming en kennisdeling op het gebied van cultuureducatie en/of cultuurparticipatie met een buitenlandse deelgenoot;
  • samenwerksubsidie: voor de voorbereiding en uitvoering van activiteiten gericht op internationale samenwerking, netwerkvorming en kennisdeling op het gebied van cultuureducatie en/of cultuurparticipatie met een lokale deelgenoot in het buitenland.

Aanvragen kunnen van 4 maart 2019 tot en met 18 december 2020 worden ingediend.

2019-02-11T15:08:03+00:00