Noord-Brabant heeft de Subsidieregeling energie Noord-Brabant gewijzigd en gepubliceerd.

Met deze regeling wil de provincie een bijdrage leveren aan de versnelling van de energietransitie, dan wel de overgang van het gebruik van fossiele brandstoffen als energiebron naar het gebruik van duurzame energiebronnen.

Deze nieuwe openstelling loopt van 15 oktober 2020 tot en met 1 december 2021 met een subsidieplafond van € 500.000. Een belangrijke wijziging is dat het maximale subsidiebedrag per project flink naar beneden is bijgesteld naar € 24.999. Door een lager subsidieplafond hoopt de provincie toch meerdere initiatieven doorgang te geven.